Tip kenali ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas

 


Kita selalu mendengar mengenai individu yang memiliki tahap kecerdasan (intelligence quotient - IQ) yang tinggi. Misalnya ahli fizik Stephen Hawking memiliki skor IQ 160, manakala pemain catur terkemuka Gary Kasparov, 194.

Umumnya mereka yang dianggap pintar dan cerdas ini memiliki tahap kecerdasan di atas 130. Istilah pintar cerdas pertama kali digunakan oleh Francis Galton pada tahun 1869, manakala konsep kepintaran berasal daripada istilah kecerdasan atau 'intelligent'.

Individu yang pintar cerdas ini didefinisikan sebagai mereka yang memiliki keupayaan pembelajaran dan perkembangan melebihi tahap normal. Selain itu ia juga merujuk kepada keupayaan seseorang melakukan penaakulan iaitu kebolehan berfikir dengan logik dan mempunyai fungsi kognitif yang hebat.

Bagaimanapun, setiap individu yang dikategorikan sebagai pintar cerdas ini memiliki domain kebolehan tersendiri iaitu terbahagi kepada intelektual, akademik, verbal, kemahiran sosial, muzik, kemahiran fizikal dan kecerdasan emosi.

Ada sesetengah kanak-kanak ini disifatkan sebagai berbakat atau 'gifted'. Ia merujuk kepada kebolehan semula jadi yang terdapat dalam diri individu.

Namun, tidak semua ibu bapa mampu mengenal pasti kanak-kanak pintar. Justeru sekolah rendah dilihat sebagai asas utama kepada pengesanan keupayaan mereka berdasarkan perkembangan aktiviti pembelajaran. Namun adakala kepintaran mereka disalahertikan menyebabkan murid tersisih. Justeru peranan ahli psikologi diperlukan untuk mengenal pasti kanak-kanak pintar.

Dalam mengenal pasti keupayaan mereka, ia mesti berdasarkan ciri-ciri psikologi, ingatan dan pemikiran logik yang ditunjukkan, selain menerusi pembelajaran mereka.

Secara umum terdapat enam kategori kanak-kanak:

1. Kategori kanak-kanak berbakat

Kanak-kanak pintar cerdas kategori ini sangat mudah untuk dikenali. Umumnya mereka sering disukai oleh guru dan rakan-rakan sebaya. Hasil pencapaian akademik kanak-kanak ini selalunya tinggi. Namun mereka kurang gemar berdikari dan lebih suka untuk bergantung harap kepada orang lain.

2. Kreatif

Kanak-kanak dalam kategori ini mempunyai sifat kreativiti yang tersendiri. Namun tingkah laku mereka boleh berubah menjadi degil jika kurang diberi perhatian oleh ibu bapa mahupun guruguru. Oleh yang demikian, kanak-kanak seperti ini perlu sentiasa diberi motivasi dan galakan.

3. Mudah cemas

Kanak-kanak kategori ketiga ini kebanyakannya adalah kanak-kanak perempuan. Mereka mudah cemas dan tidak berasa selamat. Ini adalah kerana wujudnya konflik dalam sosial dan kejayaan akademik. Mereka selalu mengalami kemurungan kerana tidak yakin bahawa bakat yang dimiliki dapat diketengahkan.

4. Dalam kelompok keciciran

Mereka dalam kumpulan keempat dikenali sebagai kanak-kanak yang keciciran. Kanakkanak ini mempunyai pencapaian yang rendah dalam pelajarannya. Tambahan mereka ini kurang dorongan dan motivasi. Ini disebabkan mereka mengikuti program yang tidak sesuai dengan mereka. Oleh yang demikian, program yang bersesuaian perlu diberikan kepada mereka.

5. Sulit belajar

Kategori kelima ini umumnya mempamerkan kesulitan dalam pembelajaran sama ada dari segi fizikal dan emosi. Kanak-kanak kategori ini kurang diberi perhatian dan potensi serta bakat mereka dipersiakan. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak pintar cerdas yang kurang upaya dari aspek fizikal mungkin memiliki kecerdikan pada aspek pembelajaran tetapi tidak dipedulikan menyebabkan kepandaiannya itu terabai.

6. Berautonomi

Kanak-kanak berautonomi iaitu mereka yang mempunyai cara mereka yang tersendiri. Mereka tidak mudah bergantung harap daripada orang lain. Kanak-kanak seperti ini akan terus mengembangkan potensi dari dalam dirinya jika terdapat program yang bersesuaian dengan mereka.

Bagaimana mengenali ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas?

Kanak-kanak pintar cerdas memiliki ciri-ciri kepandaian berfokus iaitu hanya pandai dalam sesuatu bidang tetapi pencapaian normal untuk bidang-bidang yang lain. Perkara ini dinamakan 'asynchronous' yang bermaksud tidak sekata atau tidak berlaku mengikut peringkat yang sepatutnya.

Ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas juga boleh dibahagikan kepada aspek kognitif, kemahiran fizikal, tingkah laku, intelektual, akademik, verbal, kecerdasan emosi dan kemahiran bersosial.

Ia boleh diperjelaskan berdasarkan pembahagian berikut:

Kognitif

- Ingatan yang kuat.

- Berminat kepada sesuatu yang kompleks dan mencabar.

- Memproses maklumat dengan cepat.

Kemahiran fizikal

- Kebolehan fizikal dan mental yang berbeza.

Tingkah laku

- Gigih serta berorientasikan maklumat.

- Pengamatan yang luar biasa.

- Sensitiviti yang tinggi berbanding yang lain.

- Rasa humor yang tinggi.

Intelektual

- Cepat belajar.

- Berminat memerhatikan alam.

- Mengingat dengan cepat dan tepat.

- Pengetahuan mendalam berbanding kanak-kanak lain yang sebaya.

- Memori yang tinggi.

Pencapaian akademik

- Tahap kemampuan membaca, mengira dan penulisan lebih tinggi.

- Memperlihatkan kemahiran dalam satu atau dua subjek.

- Menguasai isi kandungan pelajaran.

- Prestasi pencapaian akademik yang tinggi.

Verbal

- Tahap pertuturan yang jelas dari segi perbendaharaan kata dan tatabahasa.

- Mampu bercerita dengan spontan.

- Keupayaan menyampaikan idea dan maklumat dengan jelas.

- Penggunaan perbendaharaan kata yang betul.

- Penguasaan bahasa yang tinggi.

Kecerdasan emosi

- Lebih peka terhadap kritikan.

Kemahiran bersosial

- Mempunyai nilai empati yang tinggi.

- Mempunyai tahap keinginan yang lebih tinggi dalam sesuatu permainan.

- Mempunyai kemahiran dalam kepimpinan.

- Berkawan dengan orang yang lebih dewasa.


Ditulis oleh Dr Madhyazhagan Ganesan 

Pensyarah Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

- Berita Harian

Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.